Menjadi sebuah syarikat yang utama di Malaysia,yang menyumbang kepada pendapatan dan ekonomi negara menjelang 2020.